We are in together

GDSC-HUST

Là một thành viên trong mạng lưới Google Developer Student Clubs (GDSC) toàn cầu, GDSC-HUST luôn cố gắng trở thành một cộng đồng chung lành mạnh cho toàn thể sinh viên đam mê công nghệ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

GDSC
GDSC
GDSC

Highlights of
GDSC-HUST

Google Developer Student Club

Community

Chia sẻ công nghệ trong cộng đồng sinh viên HUST

Events

Tổ chức các buổi workshop, hackathon cho sinh viên

Technology

Tiếp thu sự tiến bộ công nghệ

Activities

Tổ chức các hoạt động vui chơi, gắn bó trong câu lạc bộ

Tham gia cùng
chúng mình

JOIN US