GDSCxHUST logo
 • Liên hệ

  037 828 3131
 • Thời gian hoạt động

  Thứ Hai - Thứ Sáu 8 AM - 11 PM
 • Địa chỉ

  Số 01, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Welcome to GDSC-HUST

Google Developer Student Club

Community

Chia sẻ công nghệ trong cộng đồng sinh viên HUST

Events

Tổ chức các buổi workshop, hackathon cho sinh viên

Technology

Tiếp thu sự tiến bộ công nghệ

Activities

Tổ chức các hoạt động vui chơi, gắn bó trong câu lạc bộ

 • img-1414
 • img-1440
 • img-2064
 • imng-1504
 • img-1440x960
 • img-1393
 • img-1840
 • img-1404x936
 • img-750
 • img-1500

Core Team